Corona-maatregelen vanaf 26 december 2021!

 

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 26 december op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 22 december 2021, gevat in het koninklijk besluit van 23 december 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

 

Situatie vanaf 26 december

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

 

Mondmaskers

• Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar.

• Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers…

• Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
   • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche).

   • Om iets te eten of te drinken.
• Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

 

Publiek

Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.

 

Indoor infrastructuur 

• De meeste indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven, behalve onderstaande (sport)infrastructuren. Zij moeten de deuren sluiten:

   • Subtropische en recreatiezones van zwembaden (enkel sport-, instructie- en kinderbaden kunnen nog open blijven);

   • Bowlingzalen, snooker-, darts- en biljartzaken (tot nader order, definitief te bevestigen na publicatie van KB);

   • Paintballzaken;
   • Trampolineparken (behalve in functie van sporttrainingen van sportclubs).
• Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

• Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes

van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen 

zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur

vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder):

   • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
   • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

   • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

   • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
   • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

   • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

 

Kantines

• CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.
• Sluiting verplicht vanaf 23u.

 

Kleedkamers

• Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
• We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

• Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.

• Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.

• Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

• Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
• Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
• Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
• Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

 

Sportkampen

Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen enkel sportkampen zonder overnachting doorgaan. Het overlegcomité van 22 december 2021 heeft internaatskampen verboden. De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 23 december 2021, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

 

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, bieden we de organisatoren van sportkampen aanvullend op deze algemene maatregelen een document met nog enkele nuttige tips aan. Deze kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

 

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving houden we je hierover op de hoogte via deze pagina.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

 

Dan rest het ons enkel nog jou en je dierbaren bijzonder fijne feesten te wensen. Laten we samen gaan voor een gezond en sportief 2022!

 

Met sportieve groeten,

 

  


 

CORONA 19 : Update 23/11/2021

 

Gemeente Staden: tijdelijk geen activiteiten in gemeentelijke lokalen in de strijd tegen het coronavirus


Beste,

De besmettingscijfers liegen er niet om: het coronavirus is terug volop aan een opmars bezig. Ook in Staden.
Om het virus een halt toe te roepen, besliste de crisiscel van Staden (een groep van experten, noodplanambtenaren en de burgemeester) om extra maatregelen te nemen:

       • alle gemeentelijke gebouwen, met uitzondering van de sportlokalen en -zalen, sluiten de deuren

          van donderdag 25 november tot en met vrijdag 31 december.
          Alle geplande activiteiten in deze gebouwen (nl. de voormalige gemeentehuizen, het SWOK,

          De Nestel, het stationsgebouw Staden en Zonneheem) kunnen in deze periode niet doorgaan.
          Alles wordt natuurlijk kosteloos geannuleerd. Mocht er al een factuur gemaakt zijn,

          wordt het betaald bedrag teruggestort.
       • alle sportlokalen en -zalen blijven open, maar de kleedkamers sluiten.

          In de sportlokalen blijft het belangrijk om goed te ventileren en regelmatig controle uit te voeren

          met een CO2-meter.
          Alle maatregelen om veilig te sporten kan je nalezen op de website van Sport Vlaanderen.

We begrijpen dat deze maatregelen heel wat ongemakken met zich meebrengen, maar ze zijn onvermijdelijk om het aantal besmettingen te verminderen.
De situatie wordt regelmatig geëvalueerd. Afhankelijk van de besmettingscijfers in onze gemeente kijkt de crisiscel of extra maatregelen nodig zijn of versoepelingen mogelijk zijn.

In de tussentijd vragen we om mee de verspreiding van het virus tegen te gaan door zoveel als mogelijk:
      • je contacten te beperken;
      • eventuele quarantaine goed na te leven;
      • geen onnodige risico’s te nemen door drukke plaatsen op te zoeken;
      • en, indien mogelijk, van thuis uit te werken.

Door deze maatregelen goed op te volgen, verkleinen we de kans dat het virus ook met de feestdagen roet in het eten gooit.

Alvast bedankt voor jouw begrip bij deze aanvullende maatregelen en hou het veilig!

Met vriendelijke groeten,

Daphne Deprez

administratief medewerker Vrije Tijd
Ieperstraat 109 • 8840 Staden

051 70 82 04
daphne.deprez@staden.be
www.staden.be 

 


 

COVID 19 : Sporten vanaf 9 juni (update 08/06/2021)

 

Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 en het federaal ministerieel besluit van 4 juni kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen.

We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

In het kort gelden volgende regels vanaf 9 juni:

Voor iedereen:

- Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.

- Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:

          - kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod.

            Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.

          - Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen.

            In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.

- Sportactiviteiten in een georganiseerde context:

          - kunnen doorgaan in  een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen)

            of 100 personen outdoor,

            exclusief de begeleider(s).

          - Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.

          - Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.


Specifiek voor sportkampen en sportstages geldt:

         - Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders.

         - Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.

         - Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.

           Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport.

         - Begeleiding draagt mondmaskers.

         - Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.

         - Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.

         - Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni.


De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:

         - Bij sporttrainingen en wedstrijden kan steeds tot 1 persoon per deelnemer aanwezig zijn indien het gaat

           om deelnemers tot 18 jaar

           (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.

         - Indoor, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200)

         - Outdoor, staand of zittend, tot 400 personen.

 

Algemeen geldt:

         - Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.

         - Zwembadenmogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden.

           Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen strikt toe.

         - Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden.

           Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer

           (douches blijven gesloten).

         - Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca.

           Meer info vind je op de website website heropstarthoreca.be.

         - Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn,

           zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.


Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Lees het:

        - Basisprotocol sport

        - Protocol voor beheerders van fitnesscentra

        - Protocol voor sportkampen en sportstages (Tot en met 24 juni 2021)

        - Protocol voor zwembadexploitanten

        - Protocol voor exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen


Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen.

1 juli

        - De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven.

        - De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

        - Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.

        - Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.

        - Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten.

 

30 juli

        - De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

        - Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.

        - Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.

 

- 13 augustus

        - Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten.

          Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

        - (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

 

1 september

       - Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten.

         Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

       - (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

       - Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages.


De versoepelingen zijn opnieuw een grote stap voorwaarts voor de sportsector. Laten we samen de maatregelen respecteren en nog even volhouden. De weg was lang maar het einde komt na lange tijd in zicht.

 


 

 

 

COVID 19 Belangrijk bericht (update 12/10/2020)

 

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 wordt het minivoetbal RMV on hold gezet tot nader order

De geplande wedstrijden van maandag 12 en dinsdag 13 gaan wel door

Zie onderstaand bericht ter vervollediging

 

  

COVID19 - Corona-update 9 oktober 2020- bericht Fros 

 

Beste clubverantwoordelijke,

 

Na de persconferentie van afgelopen woensdag was het nog even wachten op het Ministerieel Besluit van 8 oktober 2020 en de impact van de nieuwe maatregelen op de sportsector. Vandaag (9 oktober 2020) kunnen we communiceren dat de nieuwe maatregelen van de federale regering geen impact hebben op de georganiseerde sport, enkel op de niet-georganiseerde sport.

 

Onderstaande regels zijn geldig vanaf 9 oktober:

- Als je de gedragscodes en protocollen volgt, mag je sporten in georganiseerd verband:

    - met contact
    - in een groep van maximum 50 personen
    - als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
    - als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt

 

- Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
     - met je eigen 3 nauwe contacten (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).

       Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend)

       zowel op privédomein als op openbaar domein.

     - OF met max. 4 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

 

- Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres.

  Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren.

 

- De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren.

  En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.

 

- Sportactiviteiten en -wedstrijden mogen plaatsvinden.

  Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten.

 

- Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.

 

- Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m

  niet gerespecteerd kan worden. - -  Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria

  wanneer je recht staat….

 

- Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg,

   heb je toelating van de gemeente nodig.

 

- Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Alle protocollen alsook de leidraad sport en corona code geel en gedragscodes kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .

 

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/ .

 

Het aantal besmettingen stijgt snel en het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze stijging samen tegen te gaan. Blijf alle maatregelen dus strikt opvolgen en laat gezond verstand ten allen tijde primeren.

 

Zorg goed voor jezelf en voor anderen.

 

Met sportieve groet,

 

 

FROS Multisport Vlaanderen

Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
E: info@fros.be

T: 03 286 07 60 (Van maandag - vrijdag van 09:00 - 12:00)

W: www.fros.be

 

 

Sporthal VTI (update 06/10/2020)

 

DRINGENDE HERINNERING 

 

Gelieve de COVID-19 en andere regels correct te volgen in sporthal VTI Roeselare

samengevat:

- Het domein van de school is rookvrije zone …. roken is toegelaten tot en met de parking.

- Registratie van alle spelers en toeschouwers op het blad bij de inkom. Het wedstrijdblad wordt vergeleken met de registratie.

- Toeschouwers zijn toegelaten,  mits het steeds dragen van een mondmasker.

- Geen alcohol in de sporthal …. dus ook niet in de kleedkamers.

 

- IEDEREEN draagt een mondmasker vanaf hekje parking (bord met herinnering staat net voorbij hekje ingang).

- Er wordt NIET gerookt op het schooldomein.
- Supporters, voorzitter, trainer, … dragen mondmasker correct (mond + neus) gedurende de ganse wedstrijd.
- IEDEREEN die sporthal betreedt, zowel speler als toeschouwer, vult zijn naam in op document die aan tafeltje ligt aan inkom sporthal. Blad is ingevuld met datum, uur, soort sport en naam van sportclub zodat geen vergissing mogelijk is en vergezeld van alcoholgel ter ontsmetting.

 

Sporthal PITTEM (update 09/10/2020)

 

Geachte sportclubbestuurder

 

Na een oproep via de Gouverneur van West-Vlaanderen roepen wij op onze beurt nogmaals alle sportverenigingen op om alle coronamaatregelen in de sporthal en op de sportsite ter harte te nemen en dit in ieders belang. De situatie rond het aantal besmettingen is zo dat we absoluut voorzichtig moeten zijn. Voor de sportsector is momenteel nog steeds “code geel” van kracht. Deze biedt sporters nog veel mogelijkheden. Hopelijk kunnen we dit samen zo houden en blijvend onze sport beleven, of het nu op of naast een sportterrein is.

 

Bij twijfel of onduidelijkheid rond bepaalde maatregelen, neem contact op.

 

Bedankt om hier samen mee werk van te maken in elk geval!

 

Met sportieve groeten

 

Reinout Van Hessche | Sportfunctionaris

 

Sportdienst Pittem | Sporthal De Molen

Egemstraat 47 | 8740 Pittem

051 46 03 80 | sportdienst@pittem.be

 

AANDACHT: Het gebruik  van de kleedkamers dient door de  minivoetbalploegen RMV geregistreerd  te worden. 

 

Pittem volgt het gebruik van de kleurcodes voor sport, momenteel is “code geel” van kracht.

Wat voor RMV vooral van belang is:

- Na elke groep die een kleedkamer gebruikt heeft, moet ontsmetting gebeuren door een verantwoordelijke. (ontsmettingsmateriaal is aanwezig)
- Ten allen tijde moet duidelijk zijn wie in welke kleedkamer zit (blad aan de deur, ontsmetting nadien).
- Geen publiek in de zaal mogelijk (densiteitsregel).
- …
De betrokken teams dienen af te spreken wie verantwoordelijk zal zijn en deze namen ook door te geven aan verantwoordelijke Reinout Van Hessche sportdienst@pittem.be

 

Raadpleeg hier het "Protocol Corona gebruik infrastructuur Code Geel 01-09-2020".

 

 

Sporthal De Wankaarde STADEN (update 01/09/2020) 

 

Enkele algemene Corona-tips: 

·       Gebruik de kleedkamers/douches niet als het niet per se nodig is!

·       Raak zo weinig mogelijk oppervlakken aan

·       1 fles ontsmetting voorzien per kleedkamer, gebruik het!

·       Ontsmet je handen bij het toekomen in de sporthal en bij het vertrekken.

·       Voel je je ziek? Verwittig je trainer/ploeg en kom niet sporten!

·       Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….

 

Tijdens het sporten:

·       Gebruik een herbruikbare fles, er is een waterpunt waar je GRATIS water kan tanken aan de inkom.

·       Enkel water en sportdrank toegestaan. 

·       Mondmasker is niet verplicht tijdens het sporten.

·       Op dit moment zijn er geen toeschouwers toegelaten in de zaal. Dit zeker tot en met 13 september .

 

Na het sporten:

·       Indien je materiaal gebruikt, zet je ALLES terug op z’n plaats, zo ook de voetbaldoelen!

·       Ruim ook al je eigen vuilnis (papiertjes, lege flesjes, mondmaskers) op en smijt het in de vuilbak

 

Is er iets kapot of is er schade, meld het direct door foto’s te nemen en door te sturen naar dienst Vrije Tijd Staden nml Lyn Van Eeckhoutte .

Wordt het niet gemeld binnen de 48 uren, dan wordt de schade doorgefactureerd. 

 


 

Sporthal ARDOOIE (update 26/08/2020)

 

Na  te leven maatregelen :

 

Bij het binnenkomen van de sporthal dient altijd een mondmasker opgezet.

Dit geldt voor alle interne onderlinge verplaatsingen : cafetaria, tribune, kleedkamers en toiletten, van en naar ...

 

Op de tribune is een masker niet verplicht wanneer men neerzit.

 

Niet meer dan één persoon kan plaatsnemen onder dezelfde sproeikop.

 

Na gebruik van de kleedkamers opruimen en verwijderen van alle restafval.

 

Cafetaria : verboden aan de toog te zitten of te staan - geen mondmasker als men zit aan een tafel - bij het opstaan en bewegen is mondmasker verplicht - beperkt aantal plaatsen respecteren aan tafel - aanwezigheid registreren, instructies te volgen op vraag van de cafetariauitbater.

 

Handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal.

 


 

ROESELAARSE SPORTHALLEN. (update 16/09/2020 VRIJE TIJD)

 

De douches in de sporthal van Beveren kunnen vanaf deze avond opnieuw gebruikt worden.

 

Vandaag brengen de collega’s van de dienst sitebeheer de nodige signalisatie aan om een correct en veilig gebruik van de douches te garanderen. Enkel bij de sproeiers die vervangen werden zal gedoucht kunnen worden, de andere douches zullen afgesloten zijn. In totaal zullen 20 toestellen werken, verdeeld over de kleedkamers.

 

Het zou de bedoeling zijn om het gebruik van de douches alvast tot en met de herfstvakantie op bovenstaande manier te laten verlopen en dus enkel de douches te gebruiken waar deze desinfecterende koppen op werden bevestigd.

 

OPGEPAST !

 

In de sporthallen ROESELARE is geen publiek toegelaten !!!!!

 

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende veiligheidsprotocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

 

Een mondmasker is verplicht bij het betreden van / verlaten van / zich verplaatsen in de sportaccommodatie (bv. inkom, toiletten, …). Het mondmasker moet niet gedragen worden tijdens de sportactiviteit zelf. Ook op de parking van de sportcentra is het dragen van een mondmasker verplicht.
 

Sportactiviteiten, zonder en met contact, in georganiseerd verband (namelijk in een club of vereniging) kunnen plaatsvinden rekening houdend met volgende maatregelen:
maximum met 50 personen incl. trainer;
steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter;
de gegevens van de aanwezige personen worden per activiteit bijgehouden door de club;
handen worden gewassen voor en na de sportactiviteit;
gemeenschappelijk sportmateriaal wordt voor en na de sportactiviteit schoongemaakt (bv. ballen);
 

De Stad Roeselare staat geen publiek toe bij sportactiviteiten, zowel trainingen als wedstrijden. Enkel trainers en noodzakelijke begeleiders worden toegelaten. Minderjarigen mogen in dat opzicht begeleid worden door max. 1 meerderjarige.
à Strengere maatregel in Roeselare dan federaal.
 

Waar mogelijk afstand te bewaren tijdens de sportactiviteiten. Waar dit niet mogelijk is en in geval van contactsporten de contacten beperken tot de sportactiviteit zelf.
 

Sportwedstrijden mogen plaatsvinden. Bij een wedstrijd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg is de toelating van de Stad nodig. Het Covid Event Risk Model moet worden ingevuld.
 

Een sportvereniging kan de kantine uitbaten mits het naleven van de maatregelen die van toepassing zijn op de horeca.
Blijf aan tafel zitten.
Een mondmasker is verplicht, behalve indien men aan de tafel zit.
De tafels staan voldoende ver uit elkaar.
Contactgegevens worden nagelaten.
Horecaregels zijn van toepassing
 

Bepaalde sportfederaties passen bijkomende of strengere maatregelen toe. Raadpleeg daarom ook steeds de richtlijnen van de desbetreffende sportfederatie.
 

De meest recente informatie kan je raadplegen op volgende webpagina’s:
Sport Vlaanderen
Federale overheid
 

Alle kleedkamers en douches zijn opnieuw beschikbaar.