Historiek van het Roeselaars Minivoetbal

 

Vijftig jaar geleden werd het Roeselaars minivoetbal boven de doopvont gehouden.

 

"Het begon allemaal in de jaren 1970.

 

Een echte betrouwbare historiek ontbreekt van deze beginjaren, m .a.w. geen geschreven documenten.
Verbale overleveringen hebben het over "startpogingen" van José Sierens, Jimmy Vanacker, Alain Vandoorne en Roland Sclabi die de grondlagen legden van het RMV."

 

De eerste bron is een krantenknipsel uit het jaar 1972 met een artikel luidend als volgt “nog even pozeren en dan gaat het Mini-voetbal in Roeselare van start !”

 

 

In Roeselare was er in de beginjaren 70 geen enkele sporthal. De minivoetballers uit Roeselare moesten uitwijken naar Varsenare waar er een sterke competitie was om hun wekelijkse wedstrijd te spelen. Wie herinnert er zich niet Kees Bolle Kaas en nog vele andere genomineerde ploegen.

 

De Broeders van Liefde van het instituut St.Idesbald beslisten toen om een sporthal te bouwen en ze na de schooluren open te stellen voor verenigingen.

Acht minivoetbalploegen beslisten om een eigen competitie te starten met ploegen zoals Fred Sport, Rodenbach, Centrum, Foorhalle, Kroontje en anderen.
Noem het een mini- tornooi.

 

Onder impuls van vooral Julien Lefevere en Broeder Robert, de eigenlijke pioniers van het RMV werd een degelijk bestuur opgericht en kon een nieuwe start gegeven worden aan de minivoetbalcompetitie.

Zo ontstond een hechte band tussen St.Idesbald en het minivoetbalbestuur en tot diep in de jaren 2000 was St.Idesbald de thuishaven van het RMV waar er wedstrijden gespeeld worden en waar op het einde van de kompetitie de huldigingen doorgingen.

 

De competitie kende een gestatigde groei en in 1973 werd er reeds gestart met 15 ploegen.

Gezien er nog steeds maar 1 sporthal was in Roeselare, moest er uitgekeken worden naar de omliggende gemeenten om terreinen bij te huren. Zo speelde het RMV in de beginjaren in Rollegem-Kapelle, Izegem, Lendelede, Beselare, Langemark waar het RMV ook aan de wieg stond van de plaatselijke competities die er opgericht werden.

 

In het begin had het RMV een heel hoogstaande competitie. Ronkende namen zoals Fernand Goyvaerts, Jhonny Thio, Pierre Carteus, James Storme en andere vedetten maakten de dienst uit.

 

Meer sporthallen dienden gehuurd te worden om al de ploegen wekelijks aan spelen te laten toekomen. Nu wordt gespeeld in de sporthallen van Roeselare, Schiervelde, Expo Hallen, Onze Kinderen, Kerelsplein, VTI Roeselare, alsook in Gits, Pittem, Staden, Ardooie, Houthulst.

 

Het RMV bleef steeds een feitelijke vereniging en kende de gebruikelijk ups en downs met wisselende besturen. Julien Lefevere fungeerde jarenlang als secretaris en Geert Messiaen sedert 1986 als voorzitter.

 

Maar onafgebroken werd sedert 1972 jaar in jaar uit aan duizenden mini voetbalminnende recreanten als vrijetijdsbesteding ontspannend recreatief voetbal aangeboden.
Steeds werd het geheel geleid door vrijwilligers met sportieve bestuurders en een schare uitgelezen scheidsrechters.

De plaatselijke kompetitie telde in het seizoen 2006-2007 een hoogtepunt met 132 ploegen verdeeld in 10 reeksen.

 

Recent werd ook gestart met een dames minivoetbalcompetitie - de teller staat momenteel op 8.

 

Op 20 juni 1997 werd het 25 jarig bestaan gevierd met alle ploegen in de lokalen van de Weekbode.

 

Op 25 augustus 2021 werd door het huidige bestuur een aanvraag ingediend om de titel Koninklijk te bekomen.
De vraag werd aan het gebruikelijke onderzoek van Zijne majesteit onderworpen. Cfr brief van het Paleis dd 24/11/2021.
Op 3 oktober 2022 heeft het zijne Majesteit behaagd op ons verzoek in te gaan.

 

Het promoten van fairplay en vriendschap in de sport werden het motto van het RMV.
Zo werd jaren gebouwd aan één grote familie.
Een familie die kwaliteit wil en die weet dat ze die bij ons kan vinden.

En dat het RMV leeft in onze regio hoef ik niet te onderlijnen of te beklemtonen… met duizenden aangeslotenen en ieder seizoen rond de 100 clubs …behoort het RMV ongetwijfeld tot het kransje van de grootste bloeiende en boeiende sportfederatie in West-Vlaanderen.

 

Het bestuur is enorm fier en erkentelijk de Koninklijke erkenning te hebben gekregen, met dank aan alle huidige en gewezen bestuursleden over de jaren heen, de spelers, ploegafgevaardigden, scheidsrechters en al degene die ons reeds decennia trouw zijn.

 

Met dank ook aan het Roeselaars stadsbestuur, de WBO, Fros, de Weekbode, het Wekelijks Nieuws, Decathlon, de talrijke sporthaluitbaters uit Roeselare en de regio.

Dank ook aan de geschreven en gesproken pers en persfotografen voor het verslaan en ontwikkelen van al wat reilt en zeilt in de grote RMV familie.


Eén slotbedenking
“Wie had dat gedacht in 1973?“


Geert Messiaen
voorzitter